Διαθέτουμε 1 αυτόματη γραμμή κοπής κορμών ξύλου μικρών και μεγάλων διαμέτρων, καθώς και όλα τα σύγχρονα απαραίτητα μηχανήματα επεξεργασίας ξυλείας που σε συνδυασμό με την  ξήρανση και τη θερμική επεξεργασία συμβάλλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για τη μεταφορά τόσο των πρώτων υλών όσο και των προϊόντων, η επιχείρηση διαθέτει 3 φορτηγά εκ των οποίων το 1 φέρει γερανό. 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ